24
SEP
2015

24 september 2015 – Van de bestuurstafel

Posted By :
Comments : 0

Hekjes fietstunnel:
Voor de avondvierdaagse heeft de gemeente de hekjes voor de fietstunnel weggehaald. Omdat deze nog steeds niet zijn teruggeplaatst heeft het bestuur navraag gedaan bij de gemeente. Het blijkt dat de gemeente niet van plan is deze hekjes nog terug te plaatsen. De argumenten hiervoor zijn veiligheid (er botsen mensen in het donker tegen de hekjes) en het besparen van tijd als de hekjes niet meer weggehaald en teruggeplaatst hoeven te worden. De vraag is wat wij daar als wijkbewoners van vinden. Graag horen wij van u wat u van deze maatregel vindt.

Uitbreiding Vika/Nizo:
De Vika gaat in samenwerking met de Nizo fors uitbreiden. Het bedrijf is de laatste jaren erg hard gegroeid, en heeft besloten voor de locatie Ede te gaan en haar bedrijfsactiviteiten daar te concentreren. De komende jaren worden er tientallen miljoenen geïnvesteerd in terreinen en gebouwen. Vika heeft inmiddels al 2 hectare grond gekocht van het Nizo-complex. Door deze uitbreiding kunnen meerdere productielocaties buiten Ede weer terugkomen naar Ede Noord. Ook heeft de gemeente een vergunning afgegeven voor het realiseren van een biomassa energiecentrale op deze locatie.
Het is duidelijk dat deze uitbreiding ook gevolgen heeft voor onze wijk.
Zo kunt u denken aan extra vrachtverkeer, extra woon-werkverkeer van medewerkers, stank en geluidsoverlast enz.

Op 9 september is er een informatieavond geweest over deze uitbreiding, georganiseerd door Vika/Nizo en de gemeente Ede. Twee bestuursleden van BEN en een aantal geïnteresseerde bewoners uit de wijk zijn hier naar toe geweest. Naar aanleiding van deze informatieavond was het mogelijk een reactie in te dienen bij de gemeente. Op de website van BEN kunt u de reactie van het bestuur lezen.

Werkzaamheden in de wijk:
In 2016 start de gemeente met de vernieuwing van de riolering aan de Otterloseweg, Kerkhoflaan en Singel. Het doel is om de vernieuwing eind 2016 klaar te hebben. Voor deze vernieuwing moeten de straten open, dit biedt meteen de kans om een nieuwe inrichting te realiseren.
De nieuwe bestrating zal worden uitgevoerd in klinkers, verder zal de gehele inrichting inclusief trottoirs en groenstroken worden meegenomen.
De riolering Asakkerweg tussen de Slingerboslaan en de Kerkhoflaan wordt gerelined, het stukje tussen de Kerkhoflaan en Otterloseweg hoeft in principe niet te worden gedaan, maar wordt mogelijk wel meegenomen als de wijk toch op de schop wordt genomen.
Het is nog onbekend wat er met de groenstroken aan de Kerkhoflaan langs de begraafplaats gaat gebeuren.
Op de website van BEN kunt u hier meer over lezen.

Kascontrolecommissie:
Naar aanleiding van de oproep van het bestuur hebben zich twee leden gemeld voor de kascontrole. Pascale van Dopperen en Maria Nataniel zijn bereid dit te doen. Hartelijk dank voor jullie aanmelding.

Bestuur:
Voor het komende jaar is het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bij deze dan ook een dringende oproep aan de leden om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Wilt u hierover meer weten, neemt u dan contact op met één van de bestuursleden.

Opruimen bladeren:
Voor het opruimen van de bladeren in de wijk stelt de gemeente middelen beschikbaar. Zoals korven en bladblazers. Het bestuur gaat deze, in overleg met wijkbewoners, aanvragen bij de gemeente.
Hier komen wij nog op terug.

Burendag:
Op de oproep of mensen ideeën hadden over de burendag, of dat er mensen waren die het leuk vonden om te helpen organiseren, is geen reactie gekomen.
Het bestuur heeft daarom besloten dit jaar niets te doen aan de burendag.

Over de auteur

Laat een reactie achter

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.