23
AUG
2017

14 augustus 2017 – Van de bestuurstafel

Biomassacentrale: Op 14 augustus ontvingen wij van Adriaan van Vuren een uitnodiging om als BEN bestuursleden een hoorzitting bij te wonen over de verleende vergunning van het bouwen van een Biomassacentrale aan de Knuttelweg. Familie van Vuren heeft, vanwege zorgen om overlast,...
06
FEB
2017

30 januari 2017 – Van de bestuurstafel

Aanvraag bouwvergunning wasplaats: De gemeente heeft in eind december 2016 de vergunning verleent voor het bouwen van de wasplaats aan de knuttelweg. In het begeleidende schrijven wijst de gemeente de zienswijze van BEN van de hand. De gemeente ziet geen bezwaren binnen het...
20
OKT
2016

18 oktober 2016 – Van de bestuurstafel

Aanvraag bouwvergunning wasstraat: Op 19-9-2016 is er een aanvraag ingediend voor het bouwen van 7 overdekte wasplaatsen en 4 stofzuigplaatsen op de hoek Knuttelweg/Asakkerweg. Het bestuur is van mening dat deze plannen niet thuis horen aan de rand van een woonwijk. Op dit moment...
20
JUN
2016

20 juni 2016 – Van de bestuurstafel

Veiligheid en criminaliteit: Helaas is er recent weer ingebroken in de wijk. Op klaarlichte dag is de achterdeur van een woning aan de Asakkerweg geforceerd en zijn er spullen uit het huis gestolen. Alle reden dus om alert te zijn en bij verdachte situaties de politie te bellen...
21
APR
2016

18 april 2016 – Van de bestuurstafel

Besluit Asielzoekerscentrum:  Op 15 april heeft de gemeenteraad het besluit genomen dat er 900 vluchtelingen worden opgevangen in De Klinkenberg, op de Braamhorst en op de Goudsberg. Het bestuur heeft het proces gevolgd en de voorlichtingsbijeenkomsten bezocht. Kijk voor meer...
20
JAN
2016

18 Januari 2016 – Van de bestuurstafel

ALV 1 maart 2016: Er is een datum bekend voor de komende ALV, deze wordt gehouden op 1 maart 2016. Inloop vanaf 19:30 uur, de vergadering begint om 20:00 uur. De locatie is de school De Toekomst, Asakkerweg 5. Noteert u dit vast in uw agenda? De officiële uitnodiging met agenda...
12
DEC
2015

7 december 2015 – Van de bestuurstafel

WhatsApp borden: De gemeente heeft inmiddels de waarschuwingsborden geplaatst die er op attenderen dat er een WhatsApp groep actief is in de wijk. Er is gekozen voor een wijkpreventiebord met een whatsapp logo erin, niet zo heel duidelijk. Het bestuur had gehoopt op meer...
24
SEP
2015

24 september 2015 – Van de bestuurstafel

Hekjes fietstunnel: Voor de avondvierdaagse heeft de gemeente de hekjes voor de fietstunnel weggehaald. Omdat deze nog steeds niet zijn teruggeplaatst heeft het bestuur navraag gedaan bij de gemeente. Het blijkt dat de gemeente niet van plan is deze hekjes nog terug te plaatsen....
27
JUN
2015

23 juni 2015 – Van de bestuurstafel

Speeltoestellen:  Op 18 mei is er een gesprek geweest over het plan om speeltoestellen te plaatsen aan de Asakkerhof. Hierbij waren  aanwezig: bewoners Asakkerhof, Paul Zoeteman namens de gemeente en Bram Vermeulen namens het bestuur van BEN. Tijdens het gesprek zijn de bezwaren...
16
FEB
2015

3 februari 2015 – Van de bestuurstafel

Parkeren:  Eind 2014 heeft het bestuur een overleg gehad met de gemeente over de parkeerproblemen in de wijk. Met name de verkeerssituatie voor de school De Toekomst is uitvoerig besproken. Tijdens dit overleg heeft het bestuur concrete voorstellen gedaan ter verbetering. Er is...
12