De vereniging heeft tot doel de belangen te behartigen van de aangesloten bewoners in de wijk Ede Noord. Verder probeert de vereniging het welzijn in de wijk te bevorderen en op te treden als tussenpersoon tussen de gemeente Ede en de wijkbewoners. Uiteraard hebben zaken als veiligheid op straat, milieu, groenvoorziening en dergelijke de aandacht van de vereniging. Het bestuur voert over dit soort zaken overleg met de Gemeente en de Provincie en informeert de leden over de stand van zaken en de vorderingen. Daarom is het belangrijk dat leden zich betrokken voelen en ook actief het bestuur benaderen en aanwezig zijn op informatieavonden van Gemeente of Provincie.

Jaarlijks vergadert de vereniging, tijdens deze jaarvergadering komen er veel ideeën naar voren die gaan over verbetering en leefbaarheid in de wijk. In de maanden na de jaarvergadering gaat het bestuur aan het werk met de voorgestelde punten. Na elke bestuursvergadering komt er een kort verslagje op de website over de vorderingen van de projecten en lopende zaken.

In de rubriek nieuws vindt u extra informatie over deze projecten.

begraafplaats1