Update: De meest recente brief van de aannemer aan de bewoners kunt u via de volgende link lezen:

https://www.ede-noord.nl/wp-content/uploads/2018/05/27881.bewonersbrief-planning-en-fasering-d.d.-14-05-18.pdf