[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Voldoende locaties voor asielzoekerscentra beschikbaar
Geen asielzoekerscentrum in de gemeente Ede

Er komen geen asielzoekerscentra in Ede en Lunteren.  Dit heeft het COA vandaag bij de provinciale regietafel bekend gemaakt (overleg tussen de commissaris van de Koning, de voorzitters van de veiligheidsregio’s in Gelderland en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers). De centra zijn niet meer nodig door de afgenomen toestroom van vluchtelingen naar Nederland. Er zijn voldoende goede opvanglocaties beschikbaar. De eigenaren en de omwonenden van de drie beoogde azc-locaties worden ook geïnformeerd. Wethouder Marije Eleveld: “We realiseren ons dat dit proces veel heeft losgemaakt in onze samenleving. We zijn blij dat het COA ons nu duidelijkheid geeft”.

Toekomst
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht met de huidige opvang in ieder geval tot eind 2017 voldoende capaciteit te hebben. De ontwikkeling van de asielinstroom blijft echter onzeker. Ede heeft altijd uitgedragen een gastvrije gemeente te zijn en te willen bijdragen aan het oplossen van vraagstukken rond de opvang van vluchtelingen. Mocht de instroom weer toenemen en er opnieuw een beroep op gemeenten worden gedaan, dan zal op dat moment worden bekeken hoe de gemeente Ede daaraan kan bijdragen.

Vervolgstappen locaties
Wat deze uitkomst betekent is aan de eigenaren van de drie locaties, De Klinkenberg, De Goudsberg en De Braamhorst. Vanzelfsprekend zal hier nog overleg over plaatsvinden.

De bijeenkomsten die met omwonenden zijn gehouden ter voorbereiding op de mogelijke komst van een azc hebben de gemeente veel informatie opgeleverd, onder andere over veiligheidsvraagstukken. De gemeente gaat bekijken wat er met deze suggesties kan worden gedaan. Vanzelfsprekend worden omwonenden over het verdere verloop op de hoogte gehouden.

Waardering
Het gemeentebestuur en het COA hebben waardering voor de bijdrage van de Edese gemeenschap en met name die van omwonenden aan de discussie rond de opvang van vluchtelingen. In goed overleg is gesproken over wat nodig is voor de leefbaarheid en veiligheid van omwonenden én vluchtelingen.

Historie

Op 15 april 2016 besloot de gemeenteraad van Ede om 900 vluchtelingen op te vangen, verdeeld over drie locaties. De Klinkenberg in Ede, De Braamhorst in Ede en De Goudsberg in Lunteren. De Braamhorst aan de Zonneoordlaan in Ede ligt op loopafstand van onze wijk (ca 1.800 meter). Dit wordt een nevenlocatie van het asielzoekerscentrum Klinkenberg in Ede. Er worden maximaal 300 vluchtelingen opgevangen in de Braamhorst. Op de website van de gemeente Ede vind u meer informatie over deze locatie met de reacties van omwonenden en verslagen van bijeenkomsten.
Ook is er op de website van de gemeente een pagina met algemene informatie over de drie locaties.

Net voor de zomervakantie was er een bijeenkomst in de kantine van het Bospark. Tijdens deze bijeenkomst werd er door de gemeente aan omwonenden een update gegeven over de ontwikkelingen van het AZC.
Namens BEN waren er twee bestuursleden aanwezig.
Hieronder leest u een verslag van deze bijeenkomst:

Update asielzoekerscentrum De Braamhorst

De gemeente Ede heeft het terrein van De Braamhorst aangewezen als 1 van de nevenlocaties van de Klinkenberg voor de opvang van asielzoekers. De verwachting is dat er rond de 300 asielzoekers (65 stacaravans) op het terrein van de Braamhorst gevestigd zullen worden. Inmiddels is er een belanghebbenden-groep ingesteld die met de gemeente en het Centraal Orgaan Asielopvang (COA) zogenaamde flankerende maatregelen bespreken. Flankerende maatregelen zijn bedoeld om de inpassing van het AZC in de omgeving zo goed mogelijk te laten verlopen. Hierbij kunt u denken aan maatregelen op het gebied van veiligheid en infrastructuur. BEN neemt deel aan deze groep, omdat De Braamhorst op minder dan 2 km lopen van onze wijk ligt en we dus consequenties kunnen ondervinden van dit nieuwe AZC.

Wanneer komt het AZC?

Dit is vooral afhankelijk van wanneer de renovatie van De Klinkenberg afgerond is. Dit wordt de hoofdlocatie en de nevenlocaties mogen niet geopend worden voor de hoofdlocatie open is. Het lijkt er nu op dat De Klinkenberg in het voorjaar van 2017 open gaat, De Braamhorst zal daardoor daarna pas bewoond worden. Daarnaast spelen er nog drie zaken op het terrein van De Braamhorst die voor vertraging zouden kunnen zorgen:

 

  1. De Braamhorst ligt in een Natura 2000 gebied en het is daarom zeer belangrijk dat de ecologie geen nadelige gevolgen ondervindt van het AZC. Momenteel onderzoekt Alterra wat precies de consequenties zullen zijn.
  2. Het lijkt erop dat delen van de bodem van De Braamhorst vervuild zijn. Momenteel wordt onderzocht of deze delen wel bewoonbaar zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan zal dat waarschijnlijk vooral leiden tot een verschuiving van de plaatsen van de stacaravans ten opzichte van waar ze nu gepland staan.
  3. Voor het AZC moet aanvullende riolering worden geplaatst omdat de huidige riolering niet bestand is tegen een dergelijke toename van het aantal bewoners.

 

Wie komen er in het AZC?

Dat is nog niet precies te zeggen en is vooral afhankelijk van de asielzoekersstromen op de wereld wanneer het AZC opent. Het COA streeft wel naar een evenwichtige bewonersgroep. De stacaravans zijn bij uitstek geschikt voor gezinnen, maar hier zijn dus geen garanties op.

 

Wat zijn de gevolgen voor Ede-Noord?

Voor zover we nu kunnen zien zou de vestiging van het AZC vooral gevolgen kunnen hebben voor het aantal passanten door onze wijk wanneer het AZC opent. De bewoners van het AZC worden verwacht zelf boodschappen te doen en een logische voetgangers/fietsersroute loopt dan via het bos door onze wijk. Waarschijnlijk zijn het aantal verkeersbewegingen rondom het AZC beperkt (door de Natura 2000 restricties), waardoor de bewoners op fietsen of lopen aangewezen zullen zijn. Er komt wel een pendelbus tussen de opvanglocaties, maar de vraag is hoe vaak deze rijdt, gezien de restricties aan het aantal verkeersbewegingen. Dit geeft de bewoners van Ede-Noord ook een mogelijkheid betrokken te zijn bij de integratie van de asielzoekers, omdat ze in zekere zin de nieuwe buren van onze wijk worden.

Meer vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen die meegenomen moeten worden in het overleg over flankerende maatregelen rondom het AZC? Of heeft u andere vragen over het AZC? Laat het ons weten en wij nemen dit mee als we de vergaderingen bezoeken.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”708″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row]