Parkeren is bijna een vast item op de agenda van de bestuursvergaderingen. Omdat er in de wijk een paar faciliteiten zijn die veel bezoekers trekken blijft parkeeroverlast een punt van aandacht. In de wijk zijn een paar knelpunten als het gaat om parkeren:

De Toekomst

Op momenten dat de kinderen van deze school worden gehaald en gebracht wordt de verkeerssituatie erg onoverzichtelijk voor de school. De combinatie van geparkeerde auto's en busjes die af en aan rijden zorgt voor een overvolle straat waar auto's elkaar niet kunnen passeren. Het bestuur is in overleg met de directeur van de school en de gemeente om tot een goede oplossing te komen. Er zijn al meerdere gesprekken geweest maar tot nu toe zonder resultaat. De voorstellen van het bestuur voor het aanpassen van de straat, bijvoorbeeld extra parkeervakken aan de kant van de begraafplaats, worden door de gemeente afgewezen omdat er geen geld is.

Begraafplaats

Tijdens begrafenissen kan het erg druk zijn in de wijk met geparkeerde auto's. Vooral de Asakkerhof en de bermen langs de Asakkerweg staan vaak vol. Ondanks de grote parkeerplaats bij het crematorium parkeren bezoekers hun auto toch in de wijk. Tijdens een overleg met de gemeente en de beheerder van de begraafplaats heeft het bestuur een logboek inclusief foto's van de overlast overlegd. De beheerder heeft ondertussen de begrafenisondernemers aangesproken en hen verzocht toe te zien op het parkeergedrag van de bezoekers. De gemeente heeft aangegeven iets te zullen doen aan het parkeren op de driehoek bij de ingang van de Asakkerhof. De gemeente geeft aan dat het parkeren in vakken en straten om de begraafplaats legaal is, hier wordt niets tegen ondernomen.

De Schuilplaats

In het verleden was er regelmatig parkeeroverlast tijdens evenementen in de Schuilplaats. Hier is veel overleg over geweest met de gemeente en de Schuilplaats zelf. Tegenwoordig zet De Schuilplaats tijdens evenementen verkeersregelaars in die ervoor zorgen dat de overlast tot een minimum wordt beperkt.