Al langer is er de vraag van bewoners naar meer speelgelegenheid in de wijk. Behalve de natuurlijke speelplaats, het bos, is er weinig in de wijk te beleven. Het bestuur heeft meerdere malen bij de gemeente de vraag neergelegd of het mogelijk is om speeltoestellen te krijgen in de wijk. De gemeente heeft dit altijd afgewezen op basis van bestaande normen. Nadat Cor Beukers namens het bestuur een buurtonderzoek had gedaan, bleek dat de wijk toch wel voldoet aan de normen voor een speeltoestel. De gemeente heeft dit erkent maar gaf direct aan zelf geen geld te hebben. Uiteindelijk bleken er wel potjes met subsidie te zijn. Het bestuur heeft inmiddels een wijkwaardebon van Ede West gekregen en een aanvullende subsidie uit het fonds Idee en Uitvoering. Er is dus eindelijk geld om een speelgelegenheid te realiseren in de wijk!

Het bestuur heeft inmiddels twee mogelijke locaties gevonden in de wijk, die ook de goedkeuring hebben van de gemeente.
Alle bewoners van de wijk hebben inmiddels een brief gehad met een reactieformulier.
Deze formulieren kunnen tot 16 februari worden ingevuld en afgegeven bij de secretaris, Kerkhoflaan 14.

Klik hier voor de brief met reactieformulier.

De gehouden enquête geeft een duidelijk beeld van de voorkeurslocatie, namelijk de Asakkerhof. Er zijn veel bezwaren tegen de locatie Kerkhoflaan/singel. Aan de andere kant zijn er 4 gezinnen die tegen de locatie Asakkerhof zijn. Er is dus een locatie zonder tegenstemmers maar ook zonder draagvlak, en een locatie met heel veel draagvlak maar 4 tegenstemmers.

Tijdens de laatst gehouden ALV is er besloten dat er een gesprek moet komen met de mensen die bezwaar hebben tegen de locatie Asakkerhof.
Dit gesprek heeft plaats gevonden op 18 mei. Hierbij waren  aanwezig: bewoners Asakkerhof, Paul Zoeteman namens de gemeente en Bram Vermeulen namens het bestuur van BEN.

Tijdens het gesprek zijn de bezwaren van de tegenstanders naar voren gekomen. De belangrijkste zijn: Aanzuigende werking, dus meer aanloop van kinderen die niet in Asakkerhof wonen. Hierdoor verwachten de tegenstanders meer lawaai en kans op schade aan auto’s. Kans op hangjongeren, waardoor overlast zou kunnen ontstaan. Verder was er tijdens de bouw van de hof geen sprake van speeltoestellen. Ook zou BEN te weinig draagvlak hebben binnen de Asakkerhof om dit project door te kunnen zetten.

Paul Zoeteman heeft vanuit zijn functie bij de gemeente over zijn, positieve, ervaringen bij dit soort projecten verteld. Ook hebben Vincent de Heer en Bram Vermeulen de visie van BEN toegelicht.

Helaas heeft dit gesprek niet geleid tot overeenstemming en handhaafden de tegenstanders hun bezwaren. Daarmee is het plan niet langer uitvoerbaar en trekt de gemeente haar steun voor het plan in. Ook de stichting Idee in Uitvoering steunt het plan niet als er te weinig draagvlak is.

Bram Vermeulen heeft een mail rondgestuurd naar de leden van BEN over het verloop van het gesprek, met de vraag of er een extra ALV moet worden uitgeschreven. De leden hebben aangegeven dat dit niet wenselijk is. Het bestuur heeft dan ook besloten het hier bij te laten en het project te sluiten.