07
FEB
2019

29 januari 2019 – Van de bestuurstafel

Bij de vergadering van het bestuur van het bestuur van de belangenvereniging Ede-Noord zijn de volgende zaken besproken.

  • Kinderspeelplaats, vorderingen en onderzoek. Wat zijn onze volgende stappen.
  • Evaluatie buurtfeest
  • Herinrichting van de wijk
  • Buurt AED
  • Privacy reglement
  • Update van de website
23
AUG
2017

14 augustus 2017 – Van de bestuurstafel

Biomassacentrale:

Op 14 augustus ontvingen wij van Adriaan van Vuren een uitnodiging om als BEN bestuursleden een hoorzitting bij te wonen over de verleende vergunning van het bouwen van een Biomassacentrale aan de Knuttelweg. Familie van Vuren heeft, vanwege zorgen om overlast, een bezwaarschrift ingediend naar aanleiding van de verleende vergunning. Na de hoorzitting hebben we de mogelijkheid gehad om directeur Valentijn Kleijnen en de projectmanager van Warmtebedrijf Ede wat vragen te stellen. Warmtebedrijf staat er zeer voor open om voor de wijk een informatieavond te organiseren.

Herinrichting Otterloseweg:

De stemming voor chicanes of verkeersplateaus is gehouden. Een overgroot deel van de bewoners die hun stem hebben uitgebracht blijken een voorkeur te hebben voor verkeersplateaus. Naar aanleiding van de stemming en de verder ingebrachte knelpunten over de herinrichting van de Otterloseweg volgt er nog een inloopavond georganiseerd door de gemeente.

Speelgelegenheid:

Als bestuur van BEN zij we sinds maart 2017 weer bezig om de mogelijkheden voor het plaatsten van een speelgelegenheid in de wijk te onderzoeken. Met het groeiende aantal kinderen in de wijk blijven we als BEN bij het standpunt dat er een kinderspeelplaats moet komen. Ondertussen is er met de directeur van de school De Toekomst gesproken over het eventueel open stellen van de speelplaats op het schoolplein voor bewoners van de wijk. Hierover zijn de gesprekken nog gaande.

 

 

06
FEB
2017

30 januari 2017 – Van de bestuurstafel

Aanvraag bouwvergunning wasplaats:
De gemeente heeft in eind december 2016 de vergunning verleent voor het bouwen van de wasplaats aan de knuttelweg. In het begeleidende schrijven wijst de gemeente de zienswijze van BEN van de hand. De gemeente ziet geen bezwaren binnen het bestemmingsplan. Het bestuur van BEN ziet dit anders en heeft bezwaar ingediend tegen de vergunning.

Werkzaamheden in de wijk
De gemeente blijft de werkzaamheden in de wijk maar voor zich uitschuiven. Het toegezegde plan voor de herinrichting is al meerdere keren toegezegd, maar elke keer stelt de gemeente het uit. Volgens de laatste berichten zou het er in maart toch echt moeten zijn. Wel is inmiddels duidelijk geworden dat de Otterloseweg al vanaf de rotonde wordt aangepakt.
De huidige werkzaamheden in de wijk door de Nuts bedrijven is een voorloper van de komende herinrichting. De gemeente heeft deze bedrijven gevraagd alle benodigde werkzaamheden nu uit te voeren zodat de straat niet kort na de herinrichting weer open moet.

ALV 2017
De ALV 2017 wordt gehouden op 8 maart, inloop vanaf 19:30 uur en aanvang 20:00 uur.
De locatie is net zoals voorgaande jaren de school De Toekomst.
Noteert u deze vergadering vast in uw agenda?
De officiële uitnodiging en agenda volgen later.