14
JUN
2014

Uitslag enquete groenvoorziening Asakkerhof

comment : Off

Medio 2014 heeft het bestuur van Ben een enquete verspreid onder de bewoners van de Asakkerhof. Inmiddels zijn de reacties geïnventariseerd. Klik hier voor een overzicht.
Het bestuur gaat de reacties bespreken met de gemeente om te kijken welke acties er ondernomen moeten worden.

IMG_3199

Over de auteur