Update:

Op 27 oktober hebben alle aanwonenden van de Otterloseweg/Singel/Kerkhoflaan een brief
gehad van de gemeente met daarin de planning van de werkzaamheden en een uitleg rondom de
werkzaamheden en het uitlopen van de planning. Als u deze brief niet hebt gekregen kunt u hem via
onderstaande links inzien.

Brief van Gemeente m.b.t. de werkzaamheden Otterloseweg 1/2
Brief van Gemeente m.b.t. de werkzaamheden Otterloseweg 2/2

In 2017 start de gemeente met de vernieuwing van de riolering aan de Otterloseweg, Kerkhoflaan en Singel. Het doel is om de vernieuwing eind 2017 klaar te hebben. Voor deze vernieuwing moeten de straten open, dit biedt meteen de kans om een nieuwe inrichting te realiseren.
De nieuwe bestrating zal worden uitgevoerd in klinkers, verder zal de gehele inrichting inclusief trottoirs en groenstroken worden meegenomen.
De riolering Asakkerweg tussen de Slingerboslaan en de Kerkhoflaan wordt gerelined. Dit betekent dat de riolering een nieuwe binnenlaag krijgt zonder dat de weg opengebroken hoeft te worden. Het stukje tussen de Kerkhoflaan en Otterloseweg hoeft in principe niet te worden gedaan, maar wordt mogelijk wel meegenomen als de wijk toch op de schop wordt genomen.
Het is nog onbekend wat er met de groenstroken langs de begraafplaats aan de Kerkhoflaan gaat gebeuren.

Op 17 september heeft het bestuur een eerste oriënterend gesprek hierover gehad met de projectleider.
In dit gesprek hebben wij vast de volgende aandachtspunten aangegeven:
1. Ingang wijk ter hoogte van restaurant Vroeger (30km zone)
2. Ontsluiting fietspad vanuit de tunnel op Asakkerweg/Otterloseweg
3. Algemene inrichting als 30km zone
4. Snelheid eruit halen waar mogelijk (versmallingen), onaantrekkelijk maken voor sluipverkeer
5. Ook hebben we gevraagd om waar mogelijk in de gesprekken met het Nizo/Vika de gevolgen voor het verkeer in onze wijk te bespreken

De gemeente komt met een plan/schets van de nieuwe inrichting waarin deze aandachtspunten zijn meegenomen. Wij krijgen dit plan ruim van te voren zodat wij deze met buurtbewoners kunnen bespreken en hierop te reageren naar de gemeente toe. Het bestuur wil hierover een bijeenkomst organiseren met de leden om het voorstel te bespreken. Volgens de laatste informatie van de gemeente zal de schets in februari 2017 klaar zijn. Wij houden u hierover op de hoogte.

Op 21 november hebben Cor Beukers en Sander van Zijderveld een gesprek gehad met de nieuwe projectleider, Bas van As.
Hieronder leest u een overzicht van de besproken punten:

Hoofdpunten:

 1. Hoofddoel kennis te maken met de projectleider van het project voor we elkaar echt nodig hebben. Dhr. Van As leek zeker bereid om naar ons te luisteren en te helpen onze wensen verwezenlijkt te krijgen.
 2. Van As wordt ingehuurd door de gemeente (Beleid en Programmering) van een particulier ingenieursbureau om dit project te leiden. Hij is daardoor het verbindende element van de verschillende eenheden van de gemeente (verkeer, groenvoorziening, riolering e.d.) die met dit project te doen hebben.
 3. Het hele project in Ede-Noord is in gang gezet om het riool af te koppelen van de regenafvoer. Het is hierbij de bedoeling dat het regenwater terug in de bodem zakt en niet langer in het riool terecht komt.
 4. We hebben aandacht gevraagd voor de hoeveelheid water die uit het bos de Kerkhoflaan instroomt en die vanaf restaurant Vroeger de Otterloseweg instroomt bij hevige regenbuien. Dhr. Van As bekijkt of hier rekening mee gehouden is.
 5. Er is nog geen rekening mee gehouden dat particulieren ook hun hemelwaterafvoer kunnen los koppelen en dit op de straat kunnen lozen. Dit zou ook extra capaciteit van het systeem vragen.
 6. Tijdens het project wordt het oude riool volgestort (dit ligt onder de bomen) en wordt een nieuw riool aangebracht onder de straat. Hier gaat asfalt eruit en klinkers erin of het water door te kunnen laten zakken.
 7. De bomen worden ook direct beoordeeld. Zwakke bomen worden gekapt en vervangen.
 8. In de hele wijk wordt de inrichting aangepast, dus ook de delen naast de tunnel en helemaal tot aan de rotonde bij Vroeger.
 9. Er werd nadrukkelijk genoemd dat het de bedoeling is de wijk als een 30-km zone in te richten.
 10. De nuts-bedrijven zijn gevraagd eventuele onderhouds- of vervangingswerkzaamheden uit te voeren voor het project begint, zodat de straat daarna niet meer open hoeft. Dit verklaart waarschijnlijk de huidige aanleg van nieuwe gasleidingen.
 11. Van As zag nog niet direct een oplossing voor de verkeerssituatie bij De Toekomst. Als we willen dat hier iets verandert, moeten we zelf oplossingen aandragen. Het extra stukje stoep bij de begraafplaats leek geen probleem.
 12. Het projectdocument is momenteel klaar en wordt uitgewerkt door het ingenieursbureau van de gemeente, die nu een schets maken van de plannen. De plannen zijn gebaseerd op de input van de verschillende gelederen binnen de gemeente, maar ook op onze eerdere input. Wij hadden de indruk dat daar serieus naar geluisterd is. Het budget is wel gesteld op de huidige ingediende plannen, eventuele wijzigingen zijn dus niet voorzien (wat niet betekent dat ze niet uitgevoerd kunnen worden).
 13. Begin volgend jaar wordt de eerste schets verwacht, deze wordt in het eerste kwartaal met BEN gedeeld en daarna met de bewoners op een inspraakavond.
 14. De uitvoering vindt naar verwachting is september/oktober 2017 plaats.